Rotua harkitsevalle

Hankkisinko dalmatiankoiran?


Ohjeita pennunhankintaa suunnittelevalle

Miksi dalmatiankoira?

Aina koiranhankintaa harkittaessa on syytä miettiä omat resurssit koiranpidossa ja toiveet tulevalle koiralle. Mikäli harkittava rotu ei ole entuudestaan tuttu, kannattaa rodun aikuisiin yksilöihin käydä tutustumassa etukäteen. Dalmatiankoira on aktiivinen, hieman keskikokoa suurempi seurakoira. Parhaiten rodun yksilöihin pääsee tutustumaan menemällä esimerkiksi koiranäyttelyyn, joissa yleensä on esillä useampia kymmeniä yksilöitä eri sukulinjoista.

Dalmatiankoira vaatii omistajakseen ulkoilusta pitävän aikuisen. Fyysisesti vahva dalmatiankoira ei sovellu lasten ulkoilutettavaksi ja vaatii asianmukaisen kotikasvatuksen. Seurakoirana dalmis on kaikessa menossa mukana kulkeva kaikkien kaveri, joka osallistuu mielellään mihin tahansa toimintaan omistajansa kanssa. Dalmatiankoira soveltuu moniin erilaisiin koiraharrastuslajeihin.

 

Mistä tietoa rodusta ja koirista?

Dalmatiankoiraharrastusta Suomessa koordinoi Suomen Kennelliiton alainen rotujärjestö Dalmatiankoirat-Dalmatinerna ry. joka myös ohjaa rodun jalostusta. Yhdistyksen www-sivuilta www.findal.net löytyy monenlaista tietoa rodusta ja sen kautta löytyvät myös rodun kasvattajat, joiden kotisivuilta pääsee sitten näkemään eri sukulinjoista olevia koiria.

Tietoa rodusta kannattaa kysellä myös rodun harrastajilta tai kasvattajilta, useamman henkilön mielipiteen kysyminen antaa yleensä totuudenmukaisimmin kuvan.

Koirien tietoja löytyy paitsi kasvattajien sivuilta, myös virallisten koe-, kilpailu ja terveystutkimustulosten osalta Kennelliiton ylläpitämästä koiratietokannasta https://jalostus.kennelliitto.fi/frmEtusivu.aspx?R=153

Mitä pentu maksaa?

Dalmatiankoiranpentu maksaa n. 1400 € (vuonna 2023) niin kutsutun priiman pennun osalta, eli pennun joka on rekisteröity Suomen Kennelliiton FI-rekisteriin. Mikäli pentu on rekisteröity EJ-rekisteriin värivirheen tai muun näyttelyissä/jalostuksessa hylkäävän vian takia on sen hinta yleensä edullisempi.

Vastuuntuntoinen dalmatiankoira kasvattaja on terveystarkastanut pentueen emän ja hankkinut sille tuloksia koiranäyttelyistä. Pennut tunnistusmerkitään mikrosiruin, BAER-kuulotestataan eläinlääkärissä, eläinlääkäri terveystarkastaa ne ennen luovutusta ja kasvattaja rekisteröi pentueen Suomen Kennelliiton koirarekisteriin, kaikesta tästä aiheutuu kasvattajalle kustannuksia. Kasvattaja myös maksaa uroksen omistajalle ns. astutusmaksun, jonka suuruus riippuu uroksen meriiteistä. Mikäli käytetään esim. pakastespermaa tai ulkomaista urosta, kasvattajan maksettavaksi tulevat myös siementämiskulut ja / tai matkakulut. Vastuuntuntoinen kasvattaja myös satsaa paljon pentujen olosuhteisiin, ruokintaan, asianmukaiseen loishäätöön ja tarvittaessa eläinlääkärikäynteihin. Usein kasvattaja on myös kotona hoitamassa pentuetta koko sen kahden kuukauden ajan.

Pennun hinta on laskettu kattamaan kasvattajalle aiheutuvat kustannukset, mikäli pennun hinta on merkittävästi alhaisempi on syytä kiinnittää huomiota siihen, onko kaikki edellä mainitut asiat hoidettu.


Miten pentua etsimään?

Siinä vaiheessa kun on tullut selväksi, että itselle sopivaksi roduksi valikoitui juuri dalmatiankoira, on syytä lähteä maltillisesti etsimään itselleen sopivaa pentua. Toivottavaa olisi, että koiranhankkija on valmis ennemmin odottamaa sopivan pennun ilmaantumista kuin ottamaan ”minkä tahansa, mikä ensimmäisenä eteen tulee”. Usein liian nopeat ja harkitsemattomat ratkaisut osoittautuvat epäonnistuneiksi.

Rotujärjestön kautta etsimällä koiranhankkija voi varmistua siitä, että pennun kasvattaja täyttää kaikki rodun kasvattamiselle asetetut vaatimukset ja saa tarvittaessa neuvoja rotuun erikoistuneelta jalostustyöryhmältä. Dalmatiankoirat ry:n kasvattajalistalle pääsemiseksi kasvattajan täytyy olla yhdistyksen jäsen ja täyttää yhdistyksen käyttöön pennuistaan ja aikuisista koiristaan terveyskyselyt ja noudattaa yhdistyksen asettamia jalostuskoirien ja yhdistelmien minimiperiaatteita. Pennunhankkijan on syytä pohtia kannattaako koira hankkia kasvattajalta, joka ei ole valmis tekemään edellä mainittuja asioita.

Kun listoilta löytyy mielenkiintoinen kasvattaja, voi häneen olla yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Rehellinen kasvattaja kertoo julkisesti nimensä ja yhteystietonsa. Alkuvaiheessa voi esittää kysymyksiä ja tiedusteluja useammallekin kasvattajalle, mutta kannattaa myös huomioida, että romaaninen mittaiset kysymysluettelot on helpompi esittää puhelimessa tai tavatessa kasvokkain. Kannattaa myös rehellisesti kertoa kasvattajalle millä ajatuksella on liikenteessä: alustavalla rotukyselyllä, pentukyselyllä tai tekemässä pentuvarausta. On erittäin epäkohteliasta varata pentuja useammasta paikasta yhtä aikaa ja jättää ilmoittamatta kasvattajalle, että onkin päätynyt ottamaan pentunsa jostain muualta tai lykkäämään koko pennun hankintaa. Pentuja ei kysellä tekstiviesteillä, nimettömillä sähköposteilla tai itseään esittelemättä soittamalla. Myös kasvattajan on voitava varmistua pennunostajan rehellisyydestä eikä kasvattajan ole pakko myydä pentujaan sellaiselle ostajalle, joka ei herätä kasvattajan luottamusta. Ole siis valmis kertomaan itsestäsi ja suunnitelmistasi, muista olla rehellinen.

Mistä tiedän onko pentu sopiva?

Kun hyvä kasvattaja ja sopiva yhdistelmä on löytynyt ja vapaita pentuja löytyy, kutsuu kasvattaja yleensä ostajakandidaatin tutustumaan koiriinsa ja kasvatusolosuhteisiin. On tärkeää, että pennunostaja näkee paikan missä hänen tuleva paras kaverinsa on kasvanut. Hyvä olisi tavata myös pentueen emä jos mahdollista, kannattaa kuitenkin muistaa, että varsinkin ison pentueen kohdalla voi äitikoira olla hieman kärsineen näköinen johtuen rankasta urakasta pentujen imettämisessä. Tästä syystä olisikin hyvä jos ostaja olisi ehtinyt käydä tapaamassa emäkoiraa jo ennen pentujen syntymää. Isäkoiraa pääsee yleensä tapaamaan jos on ajoissa liikkeellä ja valmis näkemään vaivaa, harvoin sekä pentueen emä, että isä asuvat samassa osoitteessa vaan useimmin kasvattaja etsii nartulleen sopivimman kumppanin välimatkasta ja vaivasta välittämättä. Joskus uros voi olla jopa ulkomailta eikä näin ollen edes käynyt Suomessa.  

Mikäli pennunhankkijalle iskee pienikin epäilys pentujen kunnossa, käytöksessä tai kasvattajan toiminnassa katselmuskäynnillä on pentuvaraus mahdollista perua. Säälistä ei kannata pentua ottaa, eikä myöskään sellaista pentua mikä ei tunnu itselle sopivalta. Varausmaksu kannattaakin maksaa vasta pentujen näkemisen jälkeen.

Useimmat kasvattajat osaavat auttaa ensikertalaista valitsemaan sopivimman pennun pentueesta, kasvattajalla on myös muodostunut tarkempi käsitys eri pentujen yksilöllisistä eroista verrattuna siihen pienen hetken seuraamiseen mikä yleensä pennun hankkijalle on mahdollista. Koirakirjojen neuvo  ”villeimmän ja ensimmäisenä luokse tulevan” pennun valitsemisesta ei aina ole paras mahdollinen jos ostaja toivoo rauhallista ja sopeutuvaa seuralaista. Kannattaa siis luottaa kasvattajan kertomaan ja olla myös itse rehellinen suunnitelmistaan; jos ei aio harrastaa koiranäyttelyitä ei kannata toivoa itselleen pentueen lupaavinta pentua.


Nyrkkisääntönä dalmatiankoirapentuihin tutustuttaessa seuraavat:

 • Pentujen tulee olla puhtaita ja niiden asuinolosuhteiden siistit
 • Pentujen tulee ottaa kontaktia ihmisiin ja lähestyä katsojia rohkeasti
 • Pennuilla tulee olla liikkumatilaa tilassa, jossa ne viettävät suurimman osan ajastaan
 • Pennuilla tulee olla raikasta vettä aina saatavilla
 • Kasvattaja rekisteröi pentueen ja luovuttaa rekisteripaperit jokaisen pennun mukaan veloituksetta
 • Kasvattaja vie pennut eläinlääkärintarkastukseen ennen pentujen luovutusta ja antaa siitä yksilöllisen kirjallisen todistuksen kustakin pennusta sen mukaan uuteen kotiin
 • Kasvattaja huolehtii pennuille tunnistusmerkinnät ennen luovutusta
 • Kasvattaja käyttää Kennelliiton kauppasopimuskaavaketta, eivätkä lisäehdot ole kohtuuttomat
 • Kasvattaja antaa kirjalliset hoito- ja ruokintaohjeet pennun mukaan
 • Suositeltavaa on myös, että kasvattaja on virallisesti kuulotestauttanut pennut BAER-testissä, josta ostaja saa kirjallisen todistuksen

  Huomioitavaa on käynnin ajankohta ( kesäisin pennuilla on yleensä isommat tilat ulkona kuin talvipennuilla) sekä se, että jotkut pennut voivat olla eri rytmissä muun lauman kanssa ja päiväunilla oleva pentu ei ole automaattisesti viallinen tai sairas.
   

Rekisteröidyn koiranpennun kasvattaja on ottanut jalostuksessa huomioon useita terveyteen liittyviä seikkoja, toisin kuin rekisteröimättömien koirien kohdalla yleensä on. Yhdistys on julkaissut jalostussuositukset, joissa määritellään jalostukseen käytettävien yksilöiden tutkittavat, terveyteen liittyvät asiat. Rekisteröimättömyyden syyt ovat dalmatiankoirissa useimmiten kasvattajan osaamattomuus tai vanhempien terveystutkimattomuus, joista kumpikin on pennuille riski.

Hankkimalla pentu aktiiviselta suomalaiselta kasvattajalta varmistuu samalla siitä, että neuvoja ja apua saa pulmatilanteissa helposti. Pennunhankkijan kannattaa valita kasvattaja, jonka kanssa tulee toimeen ja  kokee yhteydenpidon helpoksi. Dalmatiankoirat - Dalmatinerna ry:n jäsenkasvattajat löydät täältä.