Jalostuskyselylomake

Jalostuskysely suunnitellusta yhdistelmästä jalostustyöryhmälle on tehtävä hyvissä ajoin ennen astutusta. Jalostuskysely on voimassa nartun seuraaviin juoksuihin asti. Mikäli narttua ei tästä juoksusta astutetakaan, tai narttu jää tyhjäksi, tulee jalostustyöryhmälle täyttää uusi jalostuskysely.

Jalostustyöryhmä käsittelee jalostuskyselyn vasta kun kasvattaja on maksanut jäsenmaksun kyseiseltä vuodelta, allekirjoittanut kennelliiton kasvattajasitoumuksen ja tarvittavat terveyskyselyt, pentuekyselyt sekä muut yhdistelmää koskevat todistukset on toimitettu.

Jalostuskysely käsitellään käyttäen vanhempien sen hetkisiä terveys- ja muita tuloksia. Näiden tietojen muuttuessa kasvattaja voi halutessaan pyytää yhdistelmän tietojen päivitystä tai uudelleen käsittelyä.

Jalostustyöryhmä tiedottaa kasvattajalle ja uroksen omistajalle mahdollisesti tiedossaan olevista yhdistelmään sisältyvistä riskeistä.

Jalostustyöryhmä käsittelee jalostuskyselyt ja muut postit arviolta kahden (2) viikon kuluessa. 

......................................................................................................................................

Uroksen omistajan yhteystiedot:

......................................................................................................................................

Uroksen tiedot:

Terveystulokset: 

......................................................................................................................................

Nartun tiedot:

Terveystulokset:

......................................................................................................................................

Yhdistelmän tietoja:

Mikäli nartulla tai uroksella on terveystutkimustuloksia, jotka eivät näy Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä, tulee kasvattajan toimittaa kopiot niistä jalostustyöryhmälle. Tällaisia ovat esim. ulkomaisten koirien sukutaulut, näyttely-, lonkkakuvaus- sekä BAER-tutkimustulokset, joita ei ole aiemmin toimitettu yhdistykselle. Kopiot toimitetaan skannattuna tämän lomakkeen liitteenä tai sähköpostilla jalostustoimikunnan sihteerille jalostus.findal@gmail.com.

Mikäli ulkomaisen koiran sukutaulu, terveystutkimus- tai näyttelytulokset löytyvät koiran asuinmaan kenneljärjestön ylläpitämästä tietokannasta, kasvattaja voi toimittaa tiedot skannattuina/linkitettynä kyseisiin tietoihin.

Varmista vielä, että
Julkaistaanko yhdistelmä Pentuja-sivulla, kun JTR on käsitellyt yhdistelmän
Tietosuojaseloste