Terveys- ja luonnekysely

Dalmatiankoirien terveys- ja luonnekyselyllä kerätään koiran omistajien antamaa tietoa yhdistyksen, kasvattajien ja koiran omistajien käyttöön.

Terveyskyselyn tulokset ovat nähtävillä kaikille yhdistyksemme jäsenille yhdistyksen kotisivujen jäsenosiossa.

Kyselyyn tulee vastata realistisesti ja totuudenmukaisesti. Vain siten terveys- ja luonnekyselyn tiedot ovat hyödyllisiä rodullemme ja sitä kautta meille kaikille. 

Kyselyn voi täyttää kaikista 12 kk täyttäneistä dalmatiankoirista. 

Mikäli koiran terveydessä tai luonteessa on tapahtunut muutoksia, muistattehan päivittää tiedot samaisella alla olevalla lomakkeella.

Dalmatiankoirien terveys- ja luonnekysely (google.com)⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠JALOSTUSTIETOKANTA


Kennelliiton ylläpitämä jalostustietokanta tarjoaa ilmaiseksi paljon virallista tietoa koirista yksilötasolla. 

Jalostustietokantaan merkitään viralliset terveystutkimustulokset, koe- ja näyttelytulokset sekä luonnetta kuvaavien testien tulokset.

Jalostustietokanta antaa myös tietoa koirien kuolinsyistä ja kuoliniästä, mutta vain, mikäli omistaja on ne sinne merkinnyt. Tämä viimeinen päivitys usein unohtuu, surun keskellä ymmärrettävistä syistä. Muistutamme, että nämäkin tiedot ovat erittäin tärkeitä ja terveyskyselyyn käytettävien tietojen lisäksi näistä muodostuu virallinen käsitys rotumme keskimääräisestä eliniästä sekä yleisimmistä kuolinsyistä. 

Koiran tietojen päivittäminen ja kuolinsyyn ilmoittaminen jalostustietokantaan

Jäsenille katsottavissa on  yhdistyksen ilmainen webinaari jalostustietokannan käytöstä ja sen tarjoamasta tiedosta, se löytyy yhdistyksen jäsensivuilta.

Jalostustietokanta (KoiraNet)