Jalostus

Jalostustyöryhmä


Puheenjohtaja
Erica Nyman
050 358 9479
erinym@utu.fi

Sihteeri
Elina Landín
jalostus.findal@gmail.com

Muut jäsenet:
Suvi Lukjanov
Sanna Kivelä
Heidi Polsa

Jalostuskyselyt tulee tehdä siihen tarkoitetulla lomakkeella ja tiedot astutuksista sekä syntyneistä pentueista tulee lähettää osoitteeseen jalostus.findal@gmail.com


Jalostustyöryhmä käsittelee jalostuskyselyt ja muut postit arviolta kahden (2) viikon kuluessa. 


JALOSTUSTYÖRYHMÄ (JTR) JA SEN TOIMINTA

Dalmatiankoirat – Dalmatinerna ry:llä kuten kaikilla Suomen Kennelliiton alaisilla rotuyhdistyksillä tulee olla jalostustyöryhmä. Jalostustyöryhmän toimintaa sanelee siis niin Kennelliitto kuin myös rotujärjestö.

Kennelliiton ohjeistus jalostustoimikunnalle:

• seuraa rodun kehitystä Suomessa ja ulkomailla sekä erityisesti rodun kotimaassa, ja jakaa rotutietoutta
• toimii puolueettomasti, objektiivisesti ja rodun parhaaksi, huomioiden koko käytettävissä oleva koirapopulaatio
• kerää ja jakaa tietoa kokonaisvaltaisesti rodun terveydestä, luonteesta, käyttöominaisuuksista ja ulkomuotoseikoista
• pitää yhteyttä kotimaisiin ja ulkomaisiin rotuyhdistyksiin sekä kasvattajiin ja ohjaa ja neuvoo uusia kasvattajia ja urosten omistajia
• järjestää koulutustilaisuuksia ja valmistaa koulutusmateriaalia sekä jalostusta käsitteleviä artikkeleita
• seuraa rodussa tapahtuvia muutoksia ja tiedottaa rotujärjestölle ja jäsenistölle niiden mahdollisista vaikutuksista rotuun
• kantaa päävastuun JTO:n ja PEVISA-ohjelman laatimisesta, päivityksestä ja seurannasta
• käsittelee viiveettä rodun poikkeuslupa-anomukset ja muut lausuntoa vaativat asiat sekä vastaa näihin kirjallisesti ja tarvittaessa perustelee kantansa. Poikkeuslupa-anomuksiin liittyvissä lausunnoissa on tuotava esiin täyttääkö yhdistelmä rodun JTO:n suositukset jalostuskoirille.
• seuraa viranomaisten sekä Kennelliiton ja FCI:n (Fédération Cynologique Internationale) koiranjalostusta koskevia määräyksiä ja suosituksia sekä tiedottaa niistä jäsenistöään.