Jalostuksen tavoiteohjelma ja PEVISA


JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA (JTO)

Voit tutustua dalmatiankoirien jalostuksen tavoiteohjelmiin alla olevista linkeistä.

Voimassa oleva: Jalostuksen tavoiteohjelma 2023-2027

Edellinen: Jalostuksen tavoiteohjelma 2018-2022


PEVISA

Dalmatiankoirien PEVISA-sääntö (perinnöllisten vikojen vastustamisohjelma)

1.1.2018 alkaen (sääntö säilyy voimassa 1.1.2023-31.12.2027): 

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C.

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: FCI-maan ulkopuolella asuvan kohdalla ei vaadita lonkkakuvaustuloksia (2 pentuetta).