Sääntömääräisen syyskokouksen kuulumisia

10.12.2023

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 23.11.2023 Mäntsälässä. Sääntömääräinen syyskokous järjestettiin hybridikokouksena, paikalla oli 10 osallistujaa ja etäosallistujia oli 9. Yhteensä ääniä käytettävissä oli 21, joista 2 oli valtakirjalla.

Kokouksessa hallitus esitti, että toimintakauden 2024 jäsenmaksut pidetään samansuuruisina kuin vuonna 2023. Esitystä kannatettiin ja hyväksyttiin.

Vuosijäsenmaksu on 30 €, nuorisojäsenmaksu (alle 16-vuotta) 20 €, perhejäsenmaksu 5 €, ainaisjäsenmaksu 300 € ja kasvattajien ryhmäjäsenmaksu 15 €/uusi jäsen.

Kokouksessa hallitus esitti, että asianhoitoon liittyvät maksut ja palkkiot pidetään samoina kuin vuonna 2023. Hallituksen jäsenille eikä toimikunnille makseta kulukorvauksia esimerkiksi kokouksista. Välttämättömistä matkakuluista maksetaan kulukorvaus toteutuneiden polttoainekustannusten mukaan kuittia vastaan hallituksen etukäteispäätöksellä. Tällaisia välttämättömiä matkakuluja ovat esimerkiksi tuomareiden tai tapahtumaan tarvittavien kuten kehämattojen kuljettaminen. Yhdistyksen ulkopuolisille tuomareilla ja toimitsijoille maksetaan matkakustannukset Kennelliiton suositusten mukaan.

DAL-lehden taittajalle maksetaan laskun mukaan ja kirjanpitäjälle maksetaan 500 € vuodessa kirjanpidon ja tilinpäätöksen tekemisestä.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024 hyväksyttiin. DAL-lehti julkaistaan vuonna 2024 neljästi vuoden aikana. Hallitus lähettää jäsenkirjeitä ja kasvattajakirjeitä tarvittaessa sähköisesti.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi toimintakaudelle 2024 valittiin yksimielisesti Suvi Lukjanov. Erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle valittiin kolmivuotiskaudelle yksimielisesti Moona Kosonen, Nina Forsman ja Sanna Kivelä. Yksivuotiskaudelle valittiin yksimielisesti Heidi Polsa. Ensimmäiseksi varajäseneksi valittiin yksimielisesti Paula Hoikka ja toiseksi varajäseneksi Aino Huhtilainen.