Sääntömääräisen syyskokouksen kuulumisia

6.12.2022

Tiivistelmä syyskokouksen 2022 päätöksistä ja uuden hallituksen 2023 kokoonpano.

Syyskokous järjestettiin 17.11.2022 Mäntsälän Juustoportin kokoustilassa sekä etänä Teams-verkkotapaamissovelluksen kautta

 

- Kokouksessa oli käytössä yhteensä 26 ääntä, joista 10 paikalla olevien ja 5 heidän valtakirjojaan. 10 oli etänä osallistuvien ääniä ja 1 heidän valtakirjansa.

 

- Vuoden 2023 jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan. Vuosijäsen 30e, perhejäsen 5e (ei lehteä), nuorisojäsen (alle 16v) 20e, kasvattajien liittämät pennunostajat 15e / uusi jäsen, ainaisjäsenmaksu 300e.

 

- Toimikuntien palkkiot päätettiin pitää ennallaan. Hallituksen jäsenille eikä toimikunnille makseta kulukorvauksia esimerkiksi kokouksista. Välttämättömistä matkakuluista, hallituksen etukäteispäätöksellä, maksetaan toteutuneiden polttoainekustannuksien mukaan kuittia vastaan. Kirjanpitäjälle maksetaan 500€ vuodessa kirjanpidon ja tilinpäätöksen tekemisestä. Taittajalle maksetaan laskun mukaan.

 

- Hyväksyttiin toimintakauden 2023 toimintasuunnitelma sekä budjetti. Ne julkaistaan 1/23 DAL-lehdessä.

 

- Lehden julkaisu päätettiin pitää ennallaan. Lehti ilmestyy painettuna neljä kertaa vuodessa. ABC-DAL-opas päivitetään nykyisen painoksen loppuessa.

 

- Hallituksen henkilövaaleissa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Suvi Lukjanov sekä erovuoroisista Teija Karjunen, Pirre Perasto ja Emma Pöllä valittiin kolmevuotiskaudelle hallitukseen. Suvi Lukjanovin jäljellä olevalle kaudelle (2 vuotta) valittiin Riikka Niemikallio yksimielisesti. Varajäseniksi toimintakaudelle 2023 valittiin Sonja Hammarén ja Sanna Kivelä.

 

Dalmatiankoirat - Dalmatinerna ry:n hallitus