Sääntömääräisen kevätkokouksen kuulumisia

5.5.2022

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 28.4.2022 Mäntsälässä

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin hybridikokouksena Mäntsälässä 28.4.2022.
Paikalla oli seitsemän jäsentä ja etäosallistujia oli 16.

Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2021 toimintakertomus, tilinpäätös ja luettiin toiminnantarkastajien kertomus. Hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

Kennelliiton valtuustoedustajaksi valittiin Sanna Törnroos ja varaedustajaksi Jonna Niemenperä. Kennelliiton yleiskokousedustajaksi valittiin Sanna Törnroos ja varaedustajaksi Jonna Niemenperä.

Kokouksessa vahvistettiin dalmatiankoirien PEVISA-sääntö kaudelle 2023-2027. ”Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C. Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: FCI-maan ulkopuolella asuvan kohdalla ei vaadita lonkkakuvaustuloksia (2 pentuetta).”

Kevätkokouksessa päätettiin jättää hallituksen suositusperiaatemuutosehdotus toispuoleisesti kuulevien koirien käyttämisestä jalostuksessa käsittelemättä ja sen käsittely siirretään seuraavaan jäsenkokoukseen syksylle 2022.

Kokouksessa hyväksyttiin uusi käytäntö kennelnimeä hakevien puoltamisen ehdoiksi. Hakijan tulee olla ollut yhden kalenterivuoden Dalmatiankoirat – Dalmatinerna ry:n jäsen ja lisäksi hakijan tulee toimittaa itsestään, dalmatiankoiraharrastuksestaan ja tulevasta kasvatustyöstään vapaamuotoinen esittely hallitukselle ennen hakemuksen puoltamista.

Kokous päätti lakkauttaa terveystutkimustukien maksamisen toistaiseksi.

 

Dalmatiankoirat - Dalmatinerna ry:n hallitus