Tietojenpäivityskampanja - Katse tulevaisuuteen

28.11.2021


Kutsumme kaikki täyttämään / päivittämään terveys- ja luonnekyselyn sekä päivittämään tiedot jalostustietokantaan.

Dalmatiankoirien jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) päivitetään ensi vuonna ja se tulee lähtökohtaisesti olemaan voimassa seuraavat viisi vuotta, vuoteen 2027. Päivitystä varten yhdistyksen keräämien tietojen tulisi olla mahdollisimman kattavia ja ajantasaisia, jotta saamme realistisen kuvan rotumme tilanteesta niin terveyden kuin luonteidenkin osalta. Kyseessä tärkeä päivitys ja sen vaikutusaika jalostuksen ohjauksessa on pitkä. JTO-päivitykseen käytetään 31.12.2021 mennessä kerättyjä tietoja. Pääasialliset tietolähteet päivitykseen ovat yhdistyksemme oma terveys- ja luonnekysely sekä Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmä.

Miksi jalostuksen tavoiteohjelma on tärkeä?

Jalostuksen tavoiteohjelma on tietopaketti rodun ominaisuuksista ja jalostuksesta. Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) antaa tietoa rodun luonneominaisuuksista, terveystilanteesta ja jalostuksesta. Se sisältää rotujärjestössä yhteisesti päätetyt jalostustavoitteet sekä suositukset jalostuskoirille esimerkiksi terveystarkastusten ja enimmäisjälkeläismäärän suhteen. (Lähde: Kennelliitto)

JTO on erittäin tärkeä rodun jalostusta ohjaava työkalu kasvattajille, mutta myös koiran omistajille. JTO tarjoaa paljon olennaista tietoa myös rotua harkitseville. Voidaksemme tarvittaessa puuttua rodussa mahdollisesti huolestuttavaan nähtävillä olevaan trendiin koskien jalostusta, luonnetta tai terveyttä. Tulisi tieto tästä olla mahdollisimman kattavasti saatavilla.

Terveys- ja luonnekysely

Dalmatiankoirien terveys- ja luonnekyselyllä kerätään koiran omistajien antamaa tietoa yhdistyksen, kasvattajien ja koiran omistajien käyttöön. Terveyskyselyn tulokset ovat nähtävillä kaikille yhdistyksemme jäsenille yhdistyksen kotisivujen jäsenosiossa. Kyselyyn tulee vastata realistisesti ja totuudenmukaisesti. Vain siten terveys- ja luonnekyselyn tiedot ovat hyödyllisiä rodullemme ja sitä kautta meille kaikille. Kyselyn voi täyttää kaikista 12 kk täyttäneistä dalmatiankoirista. Mikäli koiran terveydessä tai luonteessa on tapahtunut muutoksia, muistattehan päivittää tiedot samaisella lomakkeella. Toivomme tietoja myös jo edesmenneistä koirista. Terveys- ja luonnekyselyn voitte täyttää TÄÄLLÄ - FINDAL.NET.

Jalostustietokanta

Kennelliiton ylläpitämä jalostustietokanta tarjoaa ilmaiseksi paljon virallista tietoa koirista yksilötasolla. Jalostustietokantaan merkitään viralliset terveystutkimustulokset, koe- ja näyttelytulokset sekä luonnetta kuvaavien testien tulokset. Jalostustietokanta antaa myös tietoa koirien kuolinsyistä ja kuoliniästä, mutta vain, mikäli omistaja on ne sinne merkinnyt. Tämä viimeinen päivitys usein unohtuu, surun keskellä ymmärrettävistä syistä. Muistutamme, että nämäkin tiedot ovat erittäin tärkeitä ja terveyskyselyyn käytettävien tietojen lisäksi näistä muodostuu virallinen käsitys rotumme keskimääräisestä eliniästä sekä yleisimmistä kuolinsyistä. Voitte katsoa halutessanne yhdistyksen ilmaisen webinaarin jalostustietokannan käytöstä ja tarjoamasta tiedosta, se löytyy yhdistyksen jäsensivujen etusivulta.

Omistajatietojen sekä koiran tietojen päivitys

Muistattehan myös pitää omistajatiedot sekä yhteystietonne ajan tasalla kennelliitossa. Sillä voi olla oleellinen rooli koiranne nopeaan takaisinsaamiseen mahdollisessa karkaamis- tai katoamistapauksessa. Tiedot voi päivittää Kennelliittoon Omakoira-sovelluksen kautta, ohjeet täällä:  https://www.kennelliitto.fi/omistajailmoitus

Haastamme kaikki dalmatiankoirien omistajat täyttämään terveys- ja luonnekyselyn sekä päivittämään tarvittaessa koiran tiedot sekä omat yhteystiedot jalostustietokantaan. Arvomme kaikkien terveys- ja luonnekyselyn 31.12.2021 mennessä täyttäneiden (myös aiemmin täyttäneiden) kesken yhdistyksemme juhlavuoden tuotepalkinnon, käytännöllisen ja tilavan reissukassin. Arvonta suoritetaan 15.1.2022 mennessä. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Dalmatiankoirat – Dalmatinerna ry:n jalostustyöryhmä