Syyskokouksen 2021 kuulumisia

10.11.2021

Tiivistelmä syyskokouksen 2021 päätöksistä ja uuden hallituksen 2022 kokoonpano.

Syyskokous järjestettiin 8.11.2021 Mäntsälän Juustoportin kokoustilassa.

- Kokouksessa oli läsnä 24 ääntä, joista 2 valtakirjoina.

- Vuoden 2022 jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan. Vuosijäsen 30e, perhejäsen 5e (ei lehteä), nuorisojäsen (alle 16v) 20e, kasvattajien liittämät pennunostajat 15e / uusi jäsen, ainaisjäsenmaksu 300e.

- Toimikuntien palkkiot päätettiin pitää ennallaan. Hallituksen jäsenille eikä toimikunnille makseta kulukorvauksia esimerkiksi kokouksista. Välttämättömistä matkakuluista, hallituksen etukäteispäätöksellä, maksetaan toteutuneiden polttoainekustannuksien mukaan kuittia vastaan. Kirjanpitäjälle maksetaan 450€ vuodessa kirjanpidon ja tilinpäätöksen tekemisestä. Taittajalle maksetaan 250€/lehti.

- Hyväksyttiin toimintakauden 2022 toimintasuunnitelma sekä budjetti. Ne julkaistaan 4/21 DAL-lehdessä. Rahastonhoitaja kertoi, että talous on vakaalla pohjalla ja kuluvan vuoden tulos pysynee kohtalaisen lähellä nollatulosta siitä huolimatta, että juhlavuoden tapahtumaviikko järjestettiin tappiollisena ja että varsinaisia suurempia varainkeruutapahtumia ei olla päästy järjestämään.

- Lehden julkaisu päätettiin pitää ennallaan. Lehti ilmestyy painettuna neljä kertaa vuodessa. ABC-dal-oppaan ajanmukaistustyötä jatketaan tulevana toimintakautena.

- Hallituksen henkilövaaleissa puheenjohtajana jatkaa Sanna Törnroos sekä erovuoroisista Jonna Niemenperä ja Suvi Lukjanov kolmevuotiskaudelle. Laura Ripatti kertoi ettei tällä kertaa ole käytettävissä hallituksen jäseneksi. Hallitukseen kolmevuotiskaudelle kolmanneksi valittiin Satu Rytkönen. Varajäseniksi toimintakaudelle 2022 valittiin Maija Saloinen ja Riikka Niemikallio.

- Keskustelua käytiin mm. lehden muuttamisesta kokonaan tai osin sähköiseksi. Tästä lehtitoimikunta järjestää kyselyn jäsenistölle. Keskusteltiin myös maksetun päätoimittajan palkkaamisesta, mutta tällä hetkellä se asettaisi eri toimikunnat palkkioiden osalta eriarvoiseen asemaan. Muille toimikunnille ei makseta palkkioita tällä hetkellä. Keskustelua käytiin myös lehden artikkelien ja juttujen jatkuvasta kirjoittajapulasta. Toivottiin myös kasvattajien rohkaisemaan kasvatinomistajiaan kirjoittamaan juttuja. Todettiin myös, että sääntöpäivitys odottaa Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksyntää, jonka jälkeen etäkokoukset ovat mahdollisia poikkeusajan päätyttyäkin. Sääntömuutoksen jälkeen myös varajäsenillä on osallistumisoikeus hallituksen kokouksiin.

Dalmatiankoirat - Dalmatinerna ry:n hallitus