Erikoisnäyttelyn ja Dalympialaisten numerolaput ja näyttelykirjeet on nyt postitettu