Kysely Vuoden Dalmatiankoira -kilpailuiden säännöistä

1.7.2020

Hallitus on saanut muutamia muutosehdotuksia Vuoden Dalmatiankoira -kilpailuiden sääntöihin, koskien mm. Vuoden Kasvattaja, Vuoden Pentu ja Vuoden Veteraani -kilpailuita. Hallituksella oli tarkoitus viedä kilpailuiden säännöt yhdistyksen kevään sääntömääräiseen yleiskokoukseen keskusteltaviksi, mutta vallitsevan Covid-19-pandemian vuoksi kevätkokousta ei ole pystytty pitämään alkuperäisenä ajankohtana 23.4.2020. Kokous siirtyy syksylle, kun on taas turvallista kokoontua isommalla porukalla.

Hallitus kuitenkin haluaa saada mahdolliset sääntömuutokset käsiteltyä hyvissä ajoin, ennen seuraavan kilpailuvuoden 2021 alkua, joten pyydämmekin jäsenistöltä mielipiteitä jäsensivuilta löytyvän kyselyn avulla. Kyselyn pohjalta hallitus tekee päätöksen kilpailuiden sääntöjen muuttamisesta, joten kyselyyn vastaamisella on olennainen merkitys uusiin sääntöihin.

Kyselyn vastaukset ovat anonyymeja, mutta järjestelmä mahdollistaa sen, että jokainen jäsen voi äänestää vain kerran. Kyselyn lomaan on lisätty kilpailuiden säännöt helpottamaan kyselyyn vastaamista.

Kyselyyn