Terveys- ja luonnekyselyä sekä pentuekyselyä on hieman uudistettu

6.6.2019

Jatkossa kyselyiden vastauksista koostetaan terveystaulukkoa yhdistyksen jäsensivuille.

Dalmatiankoirien terveys- ja luonnekyselyä sekä pentuekyselyä uudistettiin hieman keväällä 2019, jotta kyselyt vastaisivat paremmin esimerkiksi jalostuksentavoiteohjelmassa kysyttäviin tietoihin.

Jatkossa koirista, joista kysely on täytetty, julkaistaan jäsensivuilla terveystaulukkoa. Taulukossa julkaistaan kootusti kyselyn vastaukset sekä yhdistykselle toimitetut terveystutkimustulokset kuten geenitestitulokset. Kopio terveys- ja luonnekyselyn vastauksesta tullaan jatkossa lähettämään automaattisesti koiran suomalaiselle jäsenkasvattajalle sekä jalostuskyselyn yhteydessä isän ja emän omistajille.

Jos olet täyttänyt kyselyn kesäkuun 2019 jälkeen, voit myös päivittää kyselyyn vain muuttuneet osa-alueet. Muista silloin merkitä kohta "tietojen päivittäminen".

Terveystaulukko

Terveys- ja luonnekysely

Pentuekysely

Voit toimittaa terveystuloksia julkaistavaksi taulukossa sähköpostitse osoitteeseen jalostus.findal@gmail.com. Muista mainita koiran virallinen nimi ja liitä mukaan kopio tuloksen todistuksesta.